Weet Uw Waarde

Taxatie van Koperen Kroonluchters

Door onze jarenlange ervaring met restaurateurs en antiquairs is het mogelijk om een kroonluchter op waarde te taxeren zodat deze voor een juiste prijs verkocht kan worden.

Laat Brink & van Keulen naar uw koperen kroonluchter kijken en u zult gauw weten om welk model het gaat en uit welke periode deze komt.

Een taxatie is het inschatten van de waarde van een object. Brink & van Keulen 1646 B.V. kan enkel een waardebepaling geven. Een waardebepaling is een inschatting van de waarde die een kroonluchter heeft op het moment. Er wordt gekeken naar vergelijkbare kroonluchters uit die tijd, de kwaliteit van de details en de afwerking. Een taxatie van een object is belangrijk wanneer men dit wil kopen, verkopen of verzekeren.

Neem Contact Op

 

Bekijk Onze Kroonluchters

 

Shop Nu

Taxatie Van A Tot Z

De redenen voor een taxatie kunnen zijn

  • U verzamelt niet (of niet meer) of u heeft deze uit een erfenis
  • Er is interesse om (een deel) van de erfenis over te nemen, hoeveel moet hier dan voor betaald worden?
  • Een nalatenschap moet verdeeld worden, hoe wordt dat goed verdeeld?
  • U wilt graag wel eens weten wat u bezit, als u de juiste waarde niet weet dan kan het ook niet voor de juiste prijs van de hand gedaan worden.

De taxatie die Brink & van Keulen uitvoert is op basis van kennis en ervaring. Zoals bij het taxeren van onroerend goed en kunstobjecten staan taxateurs geregistreerd bij een federatie. Echter is dit voor objecten zoals kroonluchters niet mogelijk en vandaar dat u een advieswaarde ontvangt.

Koperen Kroonluchters Taxatie 04
Koperen Kroonluchters Taxatie 06

Waarom Brink & van Keulen 1646 B.V.?

  • Als oudste kroonluchter producent van Nederland zijn wij dé partij voor het verkopen van uw kroonluchters.
  • Uitgebreide ervaring en kennis.
  • Groot netwerk
  • Opslagmogelijkheden van 1.000m2, u kunt altijd goederen aanleveren
  • Overzichtelijke werkwijze

Vanaf het moment dat Brink & van Keulen 1646 B.V. de kroonluchter(s) in beheer heeft, zijn deze verzekerd tegen schade, verlies of diefstal. De opbrengst van de verkochte goederen wordt door ons, na aftrek van de verzendkosten, eventuele transport- e.a. kosten, na ca. vijf weken aan u overgemaakt.

Diverse Waardedefinities

Aanbevolen waardedefinities t.b.v. waarderingen van kroonluchters niet zijnde machinerieën of bedrijfsinventarissen ten behoeve van verzekeringstaxaties.

~ ex art 275 Wetboek van Koophandel

Onder vervangingswaarde wordt verstaan het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom vergelijkbare zaken. Het uitgangspunt: het vervangende object wordt binnen een zo kort mogelijke termijn op de daartoe geëigende markt aangekocht.

Onder nieuwwaarde wordt verstaan het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van nieuw product van dezelfde soort en kwaliteit.

Onder dagwaarde wordt verstaan de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag voor waardevermindering door veroudering of slijtage.

Onder waarde in het economisch verkeer in het kader van inkomstenbelasting, successie-en schenkingsrechten, onderlinge verdeling, boedelscheiding en bedrijfsovername, wordt verstaan het bedrag dat, bij aanbieding ter verkoop op de voor de zaak meest geschikte wijze na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed dan wel door de verkoper zou zijn ontvangen.

Onder onderhandse verkoopwaarde wordt verstaan het bedrag dat een zaak bij vrijwillige aanbieding, op de voor dit soort zaken gebruikelijke wijze redelijkerwijs zal kunnen opbrengen en waarbij door de koper geen nadere kosten worden gemaakt met als uitgangspunten:

– Geen veiling
– Geen rekening is gehouden met een uitzonderlijk bod van een speciale gegadigde

Onder publieke vrijwillige verkoopwaarde wordt verstaan het bedrag dat een zaak bij een publieke vrijwillige verkoop/veiling na de beste voorbereiding en aanbieding op de voor het soort zaken meest gebruikelijke wijze, redelijkerwijs zal kunnen opbrengen.

Onder executiewaarde wordt verstaan het bedrag dat een zaak bij gedwongen verkoop in openbare veiling op de wijze als door de wet voorgeschreven, redelijkerwijs zal kunnen opbrengen bij verkoopaan de meest biedende gegadigde.

De waarde waarvoor men een kroonluchter moet verzekeren om in staat te zijn een bijna gelijk werk van hetzelfde in zeer goede staat snel te kunnen kopen bij een gerenommeerde kunsthandel of galerie. Dit is de hoogste waarde.

De waarde, die men kan verwachten bij het zelf verkopen aan particulieren of handelaars, hetgeen zeer afhankelijk is van de tijd en marktsituatie.

De waarde die men kan verwachten bij verkoop van een object op een veiling, waarbij de verkoper ongeveer 15% commissie betaald over de afslagprijs aan de veilinghouder.

De waarde die men kan verwachten bij koop van een object op de veiling, waarbij de koper ongeveer 25% commissie betaald over de afslagprijs aan de veilinghouder.

Gelijk aan verzekeringswaarde.

Gelijk aan verzekeringswaarde.

Een algemeen gemiddelde van bovenstaande waardes.

Koperen Kroonluchters Taxatie 05
Ons Verhaal

Brink & Van Keulen 1646

Brink & van Keulen 1646 B.V. van oorsprong een familiebedrijf houdt het 17e eeuwse gieters-ambacht in stand met het produceren van de hoogste kwaliteit koperen kroonluchters. Door eeuwenoude kennis overdracht heeft Brink & van Keulen een belangrijke rol ingenomen in het behoud van het gieters ambacht. Brink & van Keulen is gespecialiseerd op het gebied van productie, restauratie, taxatie en bemiddeling van oud Hollandse koperen kroonluchters.
Lees meer

17e eeuwse gieters-ambacht

Andere Diensten

Brink En Van Keulen Koperen Kroonluchters Ons Verhaal
Wist U Dat

Aanbevolen door de Inspectie Cultuurbezit

De kroonluchters zijn na restauratie niet meer van nieuw te onderscheiden. De Inspectie Cultuurbezit schat het vakwerk van Brink & van Keulen zo hoog in dat zij voor monumentale kronen in plaats van regelmatig poetsen hun behandeling adviseren!

 

Meer Weten Over Taxatie van Kroonluchters?

Laat uw gegevens achter en wij sturen u graag meer informatie toe in de vorm van een brochure.

Volg ons op social media