Brink en van Keulen 1646 B.V.

Project Brink en van Keulen – Oude Kerk

Tot halverwege 2020 zijn de overgebleven negen koperen kroonluchters uit de oude kerk bij Brink & van Keulen opgeslagen geweest. Naast het restaureren van de vier grote koperen kroonluchters. Heeft het genootschap gevraagd om de messing kroonluchters met twee lagen te vergroten naar drie lagen. Na een grondige zoektocht naar de mallen en het herontwerpen van de laatste armen kon de productie halverwege 2020 beginnen. 

De nieuwe kroonluchters hebben exact dezelfde armen, schalen en kaarshouders als de koperen kroonluchters van type Canneman, alleen dan iets groter zodat het geheel in verhouding is. 

Eind december en begin januari zullen de laatste negen kroonluchters teruggaan naar de plek waar ze horen. De glimmende messing kroonluchters zullen met nieuwe stalen stangen voorzien van glimmende eikels omhoog getakeld worden Zodat het middenschip, zijbeuken en het hoogkoor weer voorzien zijn van mooie kronen die verlicht kunnen worden naar iedere sfeer door de dimbare LED-lampen.

07

Algemene geschiedenis Oude Kerk

Het ontstaan van de oudste kerk van Delft voert terug naar het donkere begin van de Middeleeuwen. Rond 1050 stond in de nederzetting langs de ?Delf? waarschijnlijk al een tufstenen kerkje van zo?n 12 bij 30 meter.

Rond 1240 nam ambtenaar Bartholomeus van der Made het initiatief om het kerkje uit te breiden met twee zijbeuken en een koor. Maar wanneer Graaf Willem II het bedrijvige stadje Delft in 1246 stadsrechten verleent, wordt dát als het officiële ‘geboortejaar’ van de Oude Kerk beschouwd.

Indrukwekkend
In die tijd heet de kerk nog naar Sint Bartholomeus, de beschermheilige van de stichter. In de eeuwen die volgden ontwikkelt het bedehuis zich tot een indrukwekkende gotische basiliek. Maar nog steeds ademt de Oude Kerk iets van de sfeer van de Middeleeuwen.

Verwoest
In de nacht van 3 mei 1536 ontstond er brand in de nabijgelegen Nieuwe Kerk, vermoedelijk door blikseminslag. Met man en macht werd er geblust, maar meer dan de helft van de huizen werd verwoest. Ook de Oude Kerk was er slecht aan toe. Dat jaar volgde de eerste ingrijpende restauratie.

Gewoon glas
Ook in 1654 sloeg het noodlot toe. In de vroege ochtend van 12 oktober ontplofte het ‘Geheim van Holland’; de opslagplaats van buskruit. De klap – die naar verluidt tot op Texel te horen was – verwoestte minstens vijfhonderd huizen én de ramen van de Oude en Nieuwe Kerk. Dankzij een collecte in de omliggende dorpen en steden volgde de wederopbouw snel. Veel glas-in-loodramen werden echter dichtgemetseld of vervangen door gewoon glas.

Algehele restauratie
Tegen het einde van de achttiende eeuw verzwakte de vloer van de kerk. Er volgde een ingrijpende renovatie waaraan alle graf eigenaren moesten meebetalen. Na een flinke brand in 1921 was de kerk bijna drie jaar dicht. Van 1949 tot 1961 en ten slotte van 1997 tot 2000 volgden twee algehele restauraties van het stucwerk, de gebrandschilderde ramen en het dak.

Belangrijke personen gekoppeld aan de oude kerk

– Maarten Tromp
Tromps laatste optreden was in 1653, tijdens de Slag bij Ter Heijde. Een scherpschutter raakte hem in de linkerborst en hij stierf. Volgens de overlevering waren zijn laatste woorden: ‘Ik heb gedaan, houdt goeden moed’. Ooggetuigen beweren echter dat hij op slag dood was. Tromp werd geëerd met een rijk uitgevoerd grafmonument in de Oude Kerk.

51e37a38dcb6c1edbabe28d388c89ead

Project Brink en van Keulen – Nieuwe Kerk

Introductie
In 2016/2017 is er bij stichting de Oude & Nieuwe kerk in Delft een grote restauratie in werking gezet. De kronen uit de oude kerk zijn door Brink & van Keulen 1646 B.V. zijn in samenwerking met firma Den Hoed (link) voorzichtig gedemonteerd, verpakt en veilig vervoerd naar Amsterdam. Een aantal koperen kroonluchters zijn in de opslag gegaan. 

Echter zijn de zeven Canneman kroonluchters meteen in restauratie gegaan. De messing kroonluchters zijn volledig ontdaan van elektra en nagelopen op eventuele zwakheden. Na de controle zijn de kroonluchters volledig opnieuw gepolijst om weer een glanzende toplaag te krijgen. 

In de huidige tijd is het belangrijk dat kroonluchters weinig onderhoud behoeven door de hoogte waar deze op hangen. Daarom worden alle onderdelen apart voorzien van 2-componenten lak zodat de kronen 15 tot 20 jaar geen onderhoud nodig hebben. Door het toevoegen van LED-lampen met een langere levensduur en energiebesparing kunnen de koperen kronen lang op grote hoogte blijven hangen. 

Halverwege 2018 het team samen met Den Hoed en BQ Duiker aan de slag gegaan om de kroonluchters terug te plaatsen. Door extra strijk verlichting op de pilaren lijkt het alsof de kronen er al eeuwen hangen.

Subsidie
In 2006 werden de eerste plannen geconcretiseerd en vertaald naar een kostenbegroting. Door de hoogte van de kostenbegroting was de Nieuwe Kerk in de afgelopen jaren tot tweemaal buiten subsidieregelingen gevallen. Tot de aankondiging in september 2012 van toenmalig staatssecretaris Zijlstra dat de Nieuwe Kerk in Delft, tezamen met vijf andere grote restauratieprojecten, alsnog in aanmerking kwam voor subsidie. Een subsidie bedoeld om de achterstand in restauratie weg te kunnen werken en tegelijkertijd een impuls te geven aan de restauratiesector in Nederland.

Twee onderdelen
Het restauratie programma was erop gericht te waarborgen dat de kerk de verschillende functies in de toekomst kan blijven uitoefenen en vooral ook verder kan uitbreiden. De bestaande nevenruimten zijn nu te klein, de vaste banken in het middenschip van de kerk bemoeilijken het organiseren van evenementen en er zijn te weinig facilitaire voorzieningen. De restauratie bestond daarom uit twee onderdelen: het uitvoeren van herstelwerkzaamheden en het herinrichten, uitbreiden en moderniseren van het interieur.

Vervolgstappen
In 2017 is de restauratie en de herinrichting van de Nieuwe Kerk afgerond. Tijdens een feestelijke openingsweek in november 2017 werd de Nieuwe Kerk gepresenteerd aan de stad. De realisatie van het kerk souterrain is tijdens het restauratieproces vertraagd door diverse procedures. Het kerkbestuur heeft uiteindelijk besloten om, vanwege de gestegen bouwkosten, niet verder te gaan met de uitvoering van het kerk souterrain. In de komende periode wordt nagedacht over alternatieven voor de benodigde facilitaire voorzieningen.

Waarschijnlijk werd de Nieuwe Kerk heel lang geleden al verlicht met kroonluchters. Dat gold ook zeker voor de Oude Kerk, totdat de lampen werden verkocht om de restauratie na de brand van 1921 te kunnen bekostigen… Hoe de authentieke lampen uit de Nieuwe Kerk zijn verdwenen, is niet duidelijk. Feit is dat de huidige exemplaren in 1981 werden geschonken als glanzende bekroning op zeshonderd jaar Nieuwe Kerk van Delft.

Nieuwe Kerk Delft Van Hoogevest Architecten 11

Algemene geschiedenis Nieuwe Kerk

Het ontstaan van de Nieuwe Kerk voert terug tot een wonderlijk verhaal uit het jaar 1351. De zonderlinge bedelaar Symon zat op zijn gebruikelijke plekje op de Markt, en kreeg wat te eten van ene Jan Col. Wat er toen gebeurde, had niemand verwacht?

Plotseling scheen er een fel licht op het gezicht van Symon. De bedelaar zei tegen zijn stadsgenoot: ‘O myn uytverkooren live vriendt en siedt dy niet den Hemel open?’ Samen keken ze naar boven, in de richting van het toenmalige galgenveld… Daar zagen ze in een visioen een gouden kerk, gewijd aan Maria.

1380 eerste steen
Zoals bij zoveel kerken, verliep de bouw van de Nieuwe Kerk in fasen. In 1393 werd de eerste steen gelegd voor een dwarsschip. Na een vernietigende stadsbrand, beeldenstormen, de Delftse Donderslag (kruitexplosie) en diverse renovaties, was de Nieuwe Kerk in 1655 af.

Op 3 mei 1536 legde een enorme brand half Delft in de as. Waarschijnlijk ontstond de ramp door blikseminslag in de Nieuwe Kerk. De toren brandde gedeeltelijk af. Het orgel, de klokken en de gebrandschilderde ramen gingen verloren, en een van de daken stortte in. Een eerste renovatie was vereist.

Delftse Donderslag
De tweede renovatie van de Nieuwe Kerk volgde na de zogenoemde Delftse Donderslag. Op 12 oktober 1654 ontplofte in de Delftse kruitopslag plaats zo’n 90.000 pond buskruit. De muren van de kerk werden ontzet; ook daken en ramen bleven niet gespaard. Dankzij een collecte door omliggende gemeentes kon men gelukkig snel beginnen met de wederopbouw van de stad.

Pleisterwerk
In de jaren ’30 van de vorige eeuw onderging de Nieuwe Kerk voor het laatst een aantal aanpassingen. Zo werd bijvoorbeeld het pleisterwerk van de muren gehaald. Dat had een ingrijpend effect op de uitstraling van het interieur. Ook werden betonnen boorpalen onder de kerk geplaatst om verzakking te voorkomen.

Belangrijke personen gekoppeld aan de Nieuwe Kerk

– Willem van Oranje
Normaal gesproken zou Willem van Oranje in Breda begraven zijn, ware het niet dat deze stad was bezet door de Spanjaarden. Zodoende werd Van Oranje begraven in de Nieuwe Kerk in Delft. Sindsdien vinden alle leden van het Nederlandse Koninklijk Huis hier hun laatste rustplaats.

– Koningin Wilhelmina
In 1948 deed Wilhelmina afstand van de troon. Dochter Juliana werd vorstin; zelf trok ze zich terug op Paleis Het Loo. Wilhelmina stierf toen ze 82 jaar oud was, en kreeg op eigen verzoek een volledig witte begrafenis in de Nieuwe Kerk. In de loop der jaren zijn over haar verschillende boeken verschenen. Zelf schreef Wilhelmina in 1959 de autobiografie ‘Eenzaam maar niet alleen’.

Project Informatie

Nieuwe Kerk

Markt 80
2611 GW Delft

Hoogte: 79 m
Bouwstijl: Gotiek

Technische Details

7x kleine kroonluchter 2-laags Type: Canneman met 18 armen
Verlichting: 4 watt dimbare LED-lampen
Formaat: 180x150x150 cm
Gewicht: 250 kilogram
Aantal manuren: 60x

Oude Kerk

Heilige Geestkerkhof 25
2611 HP Delft

Hoogte: 109 m
Bouwstijl: Gotiek

Technische Details

4x De Amsterdam
5x De Canneman 2 laags naar 3 laags
5x kleine kroonluchter 2-laags Type: Canneman met 18 armen

Verlichting: 4 watt dimbare LED-lampen
Formaat: 180x150x150 cm
Gewicht: 450 kilogram
Aantal manuren: 80x

Gallerij