Brink en van Keulen 1646 B.V.

Brink & van Keulen 1646 B.V. heeft generaties lang duizenden koperen kroonluchters geleverd aan historische gebouwen, koninklijke paleizen en fraaie monumentale woningen.

De gieterij heeft een selectie gemaakt van exemplaren die geproduceerd zijn op ambachtelijke wijze. Deze selectie is geschikt voor liefhebbers met belangstelling voor cultureel erfgoed en die oog heeft voor een sierlijk interieur of sfeervolle verlichting.

Brink & Van Keulen 1646 B.V. is gevestigd in Amsterdam. Hier is het gietproces te zien, op open dagen of na afspraak.

Brink en van Keulen biedt aan:

  • Productie (nieuwe) kroonluchters
  • Productie replica’s van bestaande kroonluchters restauratie
  • Restauratie
  • Taxatie
  • Inkoop/verkoop kroonluchters
  • Handel
  • Consignatie
Stap 2

Een bedrijf van vier generaties

Brink   van Keulen Nieuwe Kerk Amsterdam Kroonluchter

Het familiebedrijf Brink & van Keulen heeft alle kennis en vaardigheden voor het maken en restaureren van koperen kroonluchters al drie generaties lang doorgegeven. Het begon allemaal met Egbert Brink en Marinus Leendert van Keulen na de tweede wereldoorlog.

Samen met broer Anton Brink, die al metaalgieter was, ging de firma zich specialiseren in het produceren van koperen kroonluchters. Een krachtige aanzet voor het vervaardigen van replica’s van oud Hollandse kronen en de restauratie van oude kronen werd gegeven door de heer Canneman, hoofdarchitect bij de Rijksdienst voor Monumentenzorg.

Herhaaldelijk werd hij bij restauraties geconfronteerd met het ontbreken van kennis en vaardigheden van het oudegeelgietersambacht. Op zijn verzoek is de firma vanaf 1950 zich hierin gaan specialiseren.

In 1964 werd uiteindelijk een naamloze vennootschap opgericht. Lange tijd werd de productie verzorgd in een pand aan de Koudehorn in Haarlem. Willem Brink, de tweede generatie, leerde alle fijne kneepjes van het vak van zijn vader. Binnen het productieproces doorliep hij alle ambachten; van gieter tot polijster, en van draaier tot directielid.

Door de jaren heen legde hij zijn hart en ziel in het ambacht. Deze passie bracht hij ook over op de volgende generatie; zijn dochter, Sabine, die zich ging bezighouden met de bedrijfsmatige aspecten van de firma. Na zeer succesvolle jaren kreeg Brink & van Keulen een zware tijd. De kerkenbouw in Nederland stagneerde en het kerkbezoek liep terug.

Jarenlang was het restaureren en gieten van kerkkronen juist de corebusiness van de firma geweest. Sinds 2009 heeft de firma een doorstart gemaakt onder leiding van Pim van Konijnenburg, een groot bewonderaar van het van het geelgietersambacht.

Sinds 2016 onder leiding van drie jonge ondernemers: Floris van Konijnenburg, Rodny Heemskerk en Bob Koning. Het ambachtelijke van het geelgieten sprak hen direct aan. Samen Nederlandse productie partners zijn zij in staat kroonluchters te maken op traditionele wijze. Hierdoor is het prachtige ambacht van „geelgieten‟ in Nederland gelukkig niet uitgestorven.

Brink & van Keulen houdt zich niet alleen bezig met de vervaardiging van kroonluchters, maar ook met de restauratie hiervan. Een restauratie kan variëren van een kleine onderhoudsbeurt tot een grote restauratie, waarbij onderdelen worden vervangen, hersteld of opnieuw vervaardigd. In sommige gevallen is restauratie van de kroon niet mogelijk. Er kan dan een replica worden gemaakt van de oude kroon.