Een bedrijf van drie generaties

Het familiebedrijf Brink & van Keulen heeft alle kennis en vaardigheden voor het maken en restaureren van koperen kroonluchters al drie generaties lang doorgegeven.

Het begon allemaal met Egbert Brink en Marinus Leendert van Keulen na de tweede wereldoorlog. Samen met broer Anton Brink, die al metaalgieter was, ging de firma zich specialiseren in het produceren van koperen kroonluchters. Een krachtige aanzet voor het vervaardigen van replica‟s van oud Hollandse kronen en de restauratie van oude kronen werd gegeven door de heer Canneman, hoofdarchitect bij de Rijksdienst voor Monumentenzorg. Herhaaldelijk werd hij bij restauraties geconfronteerd met het ontbreken van kennis en vaardigheden van het oude geelgietersambacht. Op zijn verzoek is de firma vanaf 1950 zich hierin gaan specialiseren.

In 1964 werd uiteindelijk een naamloze vennootschap opgericht.

Lange tijd werd de productie verzorgd in een pand aan de Koudehorn in Haarlem.
Willem Brink, de tweede generatie, leerde alle fijne kneepjes van het vak van zijn vader. Binnen het productieproces doorliep hij alle ambachten; van gieter tot polijster, en van draaier tot directielid. Door de jaren heen legde hij zijn hart en ziel in het ambacht.

Deze passie bracht hij ook over op de volgende generatie; zijn dochter, Sabine, die zich ging bezighouden met de bedrijfsmatige aspecten van de firma.

Na zeer succesvolle jaren kreeg Brink & van Keulen een zware tijd. De kerkenbouw in Nederland stagneerde en het kerkbezoek liep terug. Jarenlang was

het restaureren en gieten van kerkkronen juist de core business van de firma geweest.
Sinds enige tijd heeft de firma een doorstart gemaakt en is de productie verplaatst naar de Generatorstraat in Amsterdam. Hierdoor is het prachtige ambacht van “geelgieten‟ in Nederland gelukkig niet uitgestorven.
Naast het gieten van replica’s ook restauratie en het maken van moderne koperen kronen
Brink & van Keulen houdt zich niet alleen bezig met de vervaardiging van kroonluchters, maar ook met de restauratie hiervan. Een restauratie kan variëren van een kleine onderhoudsbeurt tot een grote restauratie, waarbij onderdelen worden vervangen, hersteld of opnieuw vervaardigd. In sommige gevallen is restauratie van de kroon niet mogelijk. Er kan dan een replica worden gemaakt van de oude kroon.

Verschillende Stadia Van De Restauratie Van De Kroonluchters
Een foto van de verschillende stadia van de restauratie van de kroonluchters van de Stevenskerk in Nijmegen. De arm rechts op de foto geeft de ongerestaureerde staat weer. In het midden wordt een arm getoond waar de corrosie verwijderd is. Links is een arm te zien die volledig gepolijst is.

 

De Heer Willem Brink (tweede Generatie) Met Zijn Dochter Sabine (derde Generatie)
De Heer Willem Brink (tweede Generatie) Met Zijn Dochter Sabine (derde Generatie)